1. Dlaczego muszę się zarejestrować?

Rejestracja jest wymagana przed złożeniem zamówienia. Dane podane przy rejestracji będą użyte do wystawienia faktury.

2. Czy rejestracja jest równoznaczna z zawarciem Umowy?

Rejestracja konta klienta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Fakt ten daje jedynie Klientowi możliwość składania zamówień na usługi.

3. Po rejestracji nie mogę się zalogować. Dlaczego?

Konto jest aktywne dopiero po autoryzacji przez naszych pracowników. Aktywacja jest dokonywana w ciągu godziny. Prosimy o zalogowanie się po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem aktywacji konta.

4. Gdzie mogę znaleźć Regulamin i Gwarancję Jakości Usług?

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie Dokumenty do pobrania, link znajduje się w stopce strony.

5. Czy zasoby zakupione ramach różnych usług się łączą?

Zasoby różnych wariantów usługi SmartCloud łączą się. Nie dotyczy to pozostałych usług.

6. Czy wygaśnięcie okresu ważności usług jest rozwiązaniem Umowy?

Tak. Jeżeli Klient dokonał opłacenia usługi na kolejny okres i przedłużył tym samym okres ważności usługi, umowa zostaje przedłużona. Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli Klient nie opłacił usługi na kolejny okres i tym samym nie przedłużył okresu ważności usługi.

7. Czy po rozwiązaniu Umowy dane Klienta są kasowane?

Tak, ale dopiero po okresie określonym w Regulaminie. Po upłynięciu tego okresu dane są bezpowrotnie usuwane.

8. Jak wygląda procedura zamawiania usługi?

1. Rejestracja

Pierwszym krokiem do zamówienia wybranych usług jest rejestracja. Rejestracja jest niezbędna do złożenia zamówienia, gdyż dane podane przy rejestracji zostaną wykorzystane do wystawienia faktury VAT. Przeglądanie oferty usług nie wymaga rejestracji.

Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracji.

O pomyślnej rejestracji Klient jest informowany wiadomością e-mail.

2. Weryfikacja

Po rejestracji dane Klienta są weryfikowane. O pomyślnej weryfikacji Klient jest powiadamiany wiadomością e-mail. Tylko zweryfikowane konto Klienta umożliwia zalogowanie się do serwisu. W przypadku prób zalogowania się na niezweryfikowane konto Klient otrzyma na stronie stosowany komunikat.

3. Logowanie

Logowanie jest niezbędnym krokiem do złożenia zamówienia. Po zalogowaniu Klient może zamawiać usługi przez dodawanie ich do swojego koszyka. Niezalogowany Klient w przypadku próby dodania usług do koszyka otrzymuje stosowany komunikat.

4. Koszyk

Po wybraniu przez Klienta usług z naszej oferty konieczne jest dodanie ich do koszyka. Koszyk może być modyfikowany poprzez dodawanie kolejnych usług oraz zmianę ilości usług, które już znajdują się w koszyku. Dodanie usług do koszyka powoduję rezerwację usług dla danego Klienta. Koszyk jest czyszczony po określonym czasie bezczynności lub po wylogowaniu się z serwisu.

5. Zamówienie i faktura

W ostatnim kroku w koszyku Klient dokonuje potwierdzenia wyboru usług, weryfikacji danych do faktury oraz wyboru sposobu płatności. W przypadku płatności online następuje automatyczne przekierowanie do operatora płatności online. W przypadku wybrania płatności przelewem tradycyjnym konieczne jest wykonanie przelewu poza serwisem. Po pomyślnej transakcji w systemie płatności online lub po zaksięgowaniu opłaty za zamówione usługi zostaje wystawiona faktura VAT, która jest wysyłana widomością e-mail do Klienta.

6. Wydanie usług

W momencie zaksięgowania płatności i wystawienia faktury VAT Klient może korzystać z zakupionych usług zgodnie z ich specyfiką. O sposobie wydania usług Klient jest informowany wiadomością e-mail.

9. Jakie są maksymalne parametry serwera wirtualnego i SmartCloud?

W obecnej chwili maksymalne parametry serwera wirtualnego to 16 vCPU, 32 GB pamięci RAM i 2 TB na dysku dla danych.
Natomiast w usłudze SmartCloud to 20 vCPU, 44 GB pamięci RAM i 3,4 TB na dysku dla danych.

10. Jaki jest czas uruchomienia serwera w SmartCloud?

W przypadku preinstalowanych systemów operacyjnych, maksymalny czas to 3 minuty.
Uruchomienie zatrzymanego serwera jest natychmiastowe.

11. Czy dostępne są inne systemy operacyjne instalowane na serwerze wirtualnym lub SmartCloud?

W przypadku serwera wirtualnego klient sam może zaproponować wybrany przez siebie obraz ISO systemu operacyjnego. Dostępne preinstalowane systemy operacyjne: Windows Server 2008 R2 PL, 2012 R2 PL.

W usłudze SmartCloud, oprócz preinstalowanych systemów operacyjnych, takich jak z rodziny Linux: CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu Server, Vyatta; z rodziny Windows: Server 2012 R2 wersja PL i EN, dostępne są obrazy ISO Linuksów: openSUSE, Arch Linux, Gentoo, VyOS, GParted oraz BSD: FreeBSD. Przyłączenie wirtualnego CD-ROM-u z wybranym obrazem ISO następuje w panelu administracyjnym SmartCloud.
Dodatkowo, na życzenie, jest możliwość dodania wybranego przez klienta obrazu ISO systemu operacyjnego.

12. Czy można dokupić pojedyncze zasoby do serwera wirtualnego lub SmartCloud?

Aby dodać pojedyncze zasoby do serwera wirtualnego należy skontaktować się z działem technicznym.
W przypadku usługi SmartCloud należy wykupić dodatkowy pakiet w sklepie.


Compare